Παπαναστασίου Παναγιώτα – Ψυχολόγος & Συστημική ψυχοθεραπεύτρια

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν να διερευνήσουν θέματα που αφορούν στη σχέση τους, ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα τους τρόπους που επικοινωνούν και διαχειρίζονται τις κρίσεις και τις συγκρούσεις τους.

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες και διαρκούν 1 ώρα. Η διάρκεια της θεραπείας προσδιορίζεται από το αίτημα του ζευγαριού (π.χ. εάν θέλουν να είναι μαζί με έναν πιο υγιή και λειτουργικό τρόπο ή αν επιθυμούν να χωρίσουν με έναν τρόπο που δεν θα είναι τραυματικός και καταστροφικός) και από την οπτική του θεραπευτή, καθώς θεραπευτής και ζευγάρι διαμορφώνουν από κοινού ένα σχέδιο θεραπείας, το οποίο επαναξιολογείται σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Στη θεραπευτική διαδικασία ξεκινά ένας διάλογος ανάμεσα στο ζευγάρι για τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις τους, καθώς και για τις προσδοκίες που έχουν ο ένας για τον άλλον.
Ο θεραπευτής παροτρύνει το κάθε μέλος από το ζευγάρι να παρατηρεί τον εαυτό του, να μιλάει για τον εαυτό του και για αυτά που αισθάνεται και χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η τάση που έχουν τα ζευγάρια να προσπαθούν να αλλάξουν ο ένας τον άλλον, να προβάλλουν τις αρνητικές πλευρές της σχέσης μόνο στον άλλον, άρα και να θεωρούν υπεύθυνο για οποιαδήποτε αλλαγή μόνο τον άλλον.

Στην ερωτική σχέση και στο γάμο, οι άνθρωποι αναβιώνουν ασυνείδητα τραύματα, φόβους και επώδυνα συναισθήματα που ένιωσαν στο παρελθόν, στη γονεϊκή τους οικογένεια. ​Μέσα από αυτή τη διεργασία, η θεραπεία ζεύγους προωθεί την ανάπτυξη της προσωπικής αυτογνωσίας και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης για την επιθυμητή αλλαγή.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, για τον κάθε σύντροφο να ευαισθητοποιηθεί σε σχέση με το δικό του ασυνείδητο δυναμικό που μεταφέρει στη σχέση με το σύντροφό του, ώστε να εντοπίζει ποια συναισθήματα δεν αντιστοιχούν στο «παρόν» της σχέσης, αλλά στο παρελθόν του. 
image-286164-Psychology-Of-Love.jpg
Επίσης, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον βαθύτερα, αυξάνεται η ικανότητα των μελών του ζευγαριού να αποδέχονται τη διαφορετικότητα του άλλου, να κατανοούν τα ευαίσθητα σημεία του άλλου και να τα φροντίζουν, όχι να τα ενεργοποιούν με προκλητικές συμπεριφορές.

Έτσι, μέσα από την ενίσχυση της ανοιχτής επικοινωνίας, της έκφρασης συναισθημάτων και προσωπικών αναγκών, η σχέση γίνεται ένας χώρος προσωπικής ανάπτυξης που επιτρέπει και προωθεί την οικειότητα, τη σύνδεση, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.

Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια αναγνωρισμένη μέθοδος ψυχοθεραπείας όπου κάποια ή όλα τα μέλη της οικογένειας, μαζί, συμμετέχουν σε θεραπευτικές συνεδρίες, με στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εμφανίζονται με ένταση συνήθως σε ένα από τα μέλη της.
Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα ατομικά προβλήματα αποκτούν νόημα και λόγο ύπαρξης μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο σχέσεων. Κατά συνέπεια, αν καταφέρουμε να επηρεάσουμε θεραπευτικά τις οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, το νόημα των προβλημάτων θα αλλάξει και οι οικογένειες θα κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν τα προβλήματα των μελών τους (ή και αντίστροφα).

Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει ως μια αυτοτελής θεραπευτική μέθοδος ή να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά με την ατομική ή/και την ομαδική θεραπεία.​